Over ons

Sinds 2009 is het Cultuurplatform actief in de gemeente Bunnik als adviesorgaan voor het college van B&W en met het faciliteren van activiteiten zoals bijvoorbeeld het Cultuurcafé en het festival Bunnik over Bunnik.

 

Naast bovengenoemde activiteiten stelt het CPB zichzelf de volgende opdrachten:

  • Verbindingen leggen tussen culturele professionals, culturele ondernemers, cultureel betrokkenen, amateurkunst en educatieve instellingen.
  • In kaart krijgen van de potentie van het bestaande culturele veld in de gemeente Bunnik.
  • Netwerkontmoetingen creëren voor cultureel ondernemers, professionals en kunstbeoefenaars
  • Versterken van culturele veld en culturele aanbod in gemeente Bunnik

 

Het Cultuurplatform wil gesprekspartner en belangenbehartiger zijn van het culturele veld, gesprekspartner zijn van de gemeente op cultureel gebied en promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente stimuleren en toegankelijk maken.

 

Meer informatie is ook te vinden op: www.facebook.com/cultuurraadbunnik/

 

Je kunt het Cultuurplatform contacten via:

info@cultuurplatformbunnik.nl