Over ons 

 

Sinds 2009 is het Cultuurplatform actief in de gemeente Bunnik en sinds 2020 in de vorm van een Stichting. De stichting heeft een bestuur met drie leden Els Voorhorst (voorzitter) en Astrid van de Stijl. Daarnaast is er een vacature voor een bestuurslid.

Eugenie van Schalkwijk en Wypke Zuidweg, beiden kunst- en cultuurliefhebbers, zijn de coördinatoren van de stichting.

Waarom Kunst en Cultuur belangrijk zijn

Kunst en cultuur betekent iets voor mensen. Kunst kan sterke emoties oproepen, een rol spelen bij sociale interactie en een therapeutische werking hebben. Een bijdrage leveren aan mentale gezondheid of eenzaamheid tegengaan.

De vraag naar wat kunst betekent raakt aan het wezen van ons bestaan en is van essentiële waarde voor de veerkracht van de samenleving. Cultureel bewustzijn wordt voor ieder individu een belangrijke voorwaarde om zich in een steeds meer geschakeerde samenleving te kunnen bewegen. Actief bezig zijn met kunst en cultuur biedt kinderen, jongeren en volwassenen mogelijkheden om zelf vorm te geven aan de manier waarop ze in de wereld staan, aan hun relatie met anderen en met de samenleving en dus aan hun identiteit.
Het draagt bij aan een beter sociaal milieu, betere omgangsvormen tussen mensen en beter begrip tussen culturen. Een leukere en betere samenleving.

Kunst- en Cultuurparticipatie geeft inwoners de mogelijkheid hun verhalen te delen, elkaar te ontmoeten en hun creatieve talenten te ontwikkelen. Kunst en Cultuur verrijkt ons leven, zoals zout een maaltijd.

Hoe dragen wij als Cultuurplatform hieraan bij

  • Door kunst en cultuur zichtbaar maakt.
  • Door kunst- en cultuur te verbinden aan andere thema’s zoals (mentale) gezondheid, jongeren, ouderen, bewegen, etc.
  • Door anderen te helpen om activiteiten op gebied van kunst en cultuur neer te zetten.
  • Door locaties te bieden of te vinden voor kunst en culturele activiteiten.
  • Door zelf activiteiten te organiseren.
  • Door samen te werken met andere organisaties o.a. binnen Bunnik Samen.
  • Door het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over kunst en cultuur in haar gemeente.

Wil je meedenken of meehelpen? Laat het ons weten, we horen het graag.

Want; Cultuur maak je samen!