Over ons

Sinds 2009 is het Cultuurplatform actief in de gemeente Bunnik:

  • als adviesorgaan voor het college van B&W, gevraagd en ongevraagd
  • met het faciliteren van activiteiten zoals bijvoorbeeld het Cultuurcafé en het festival Bunnik over Bunnik.

Naast bovengenoemde activiteiten stelt het Cultuurplatform Bunnik zichzelf de volgende opdrachten:

  • Verbindingen leggen tussen culturele professionals, culturele ondernemers, cultureel betrokkenen, amateurkunst en educatieve instellingen.
  • Zichtbaar maken van de culturele mogelijkheden. Wat gebeurt er allemaal op het gebied van cultuur?
  • Netwerkontmoetingen creëren voor cultureel ondernemers, professionals en kunstbeoefenaars.

Het Cultuurplatform wil:

  • gesprekspartner en belangenbehartiger zijn van alle organisaties die zich met kunst en cultuur bezighouden
  • gesprekspartner zijn van de gemeente op cultureel gebied
  • promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente stimuleren
  • kunst en cultuur nog beter toegankelijk maken voor alle inwoners

Meer informatie is ook te vinden op: www.facebook.com/cultuurraadbunnik/
Je kunt het Cultuurplatform contacten via: redactie@cultuurplatformbunnik.nl

Wil je meedenken of meehelpen? Laat het ons weten, we horen het graag.

Want; Cultuur maak je samen!